Hello world! sve sto se nalazi u dashaboardu u posts se nalazi u ovom template